Foraar/sommer program for 2015 er afsluttet

Efteraar/vinter program er under udarbejdelse.
"God Sommer"

Landsforeningen
Vedtaegter
Bestyrelsen
Medlemskab

Den Russiske Ambassade
Pravda
Akademisk Rejsebureau
Russisk Litteratur
Russisk Radio
dansk-russisk-hus.dk
Ruslandsinfo Kremlin.ru

Pravda
Valdaj Diskussionsklub
Ruslandskonference 2013

MILJØ
The Aarhus Convention

Implementering i Rusland
North Stream pipeline case study
Kemiske våben fra
2nd verdenskrig
i Østersøen

NGO miljø Østersøen
Dansk aktions program
Agenda Baltic21.org/
Worldwatch Institute